Praca dla Opiekunek Seniorów w Niemczech i Polsce
Praca dla Opiekunek Seniorów
w Niemczech i Polsce

Pflegegrad – co to jest?

Pflegegrad – co to jest?

Oferty pracy na stanowisko opiekunki osób starszych mogą zawierać sformułowania nieznane potencjalnym kandydatom. Zwłaszcza osoby dopiero mające zamiar rozpoczęcia pracy w zawodzie opiekuna, mogą mieć problem ze zrozumieniem niektórych z nich. W poniższym artykule wyjaśnimy czym jest Pflegegard.

Najprościej ujmując, to sposób klasyfikowania poziomu niepełnosprawności i stopnia opieki wymaganej przez podopiecznych. Jest to ważna informacja dla opiekunki osób starszych, która wybiera pracę w Niemczech, ponieważ dzięki temu może się zorientować w jakim stanie jest podopieczny oraz ułatwi sobie pracę – na przykład w zakresie własnego bezpieczeństwa higienicznego.

Pflegegrad został wprowadzony w celu określenia o jaki poziom dodatkowych profitów mogą ubiegać się osoby starsze/niepełnosprawne. Przypisanie do konkretnego stopnia przebiega na podstawie wywiadu środowiskowego. Rzeczoznawcy odwiedzają osoby starsze czy niesamodzielne w domach i według określonych wytycznych oceniają ich sytuację. Podopieczny może otrzymać jeden z pięciu stopni w skali Pflegegrad (gdzie 1 to osoba w relatywnie dobrym stanie, 5 – najbardziej zależna od otoczenia). Przyznanie takiej grupy opiekuńczej wiąże się z otrzymaniem pomocy od państwa – finansowej i rzeczowej. Im wyższy poziom Pflegegrad, tym bardziej podopieczny jest zależny od opiekuna i należy poświęcić mu więcej czasu w ramach podstawowej opieki. W praktyce domowej opieki nad osobami starszymi, najważniejsza jest właśnie wiedza o tym, z jakiej formy pomocy może skorzystać opiekunka. Rodziny osób starszych w Niemczech, tak samo jak my w Polsce, często nie mają wiedzy na ten temat.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa, 5-cio stopniowa klasyfikacja.

PFLEGEGRAD 1

Pflegegrad 1 jest bardzo rzadko przyznawany i najczęściej dotyczy osób dotkniętych demencją lub chorobą Alzheimera. Dotyczy osób, które są samodzielne i potrzebują tylko wsparcia okazjonalnego np. podczas przyjmowania leków, czy pomoc w orientacji w terenie i czasie.

PFLEGEGRAD 2

Podopieczny z przyznanym Pflegegrad 2 potrzebuje pomocy w pracach domowych, odżywianiu, higienie osobistej, mobilności. Pomoc jest potrzebna przez 90 min dziennie.

PFLEGEGRAD 3

Ten stopień niepełnosprawności oznacza, że senior wymaga pomocy przynajmniej trzykrotnie w ciągu doby. Podopieczny, który ma przyznany Pflegegrad 3 może mieć problem z ubieraniem, poruszaniem się, zachowaniem higieny. Do tej grupy często przynależą również osoby korzystające z pieluch.

PFLEGEGRAD 4

Pflegegrad 4 otrzymują głównie osoby obłożnie chore o mocno ograniczonej samodzielności. Wymagają ciągłej opieki – zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Mają bardzo ograniczoną sprawność więc potrzebują pomocy w podstawowych czynnościach.

PFLEGEGRAD 5

Podopieczni z przyznanym stopniem Pflegegrad 5 to osoby posiadające najcięższe zaburzenia samodzielności, wymagające dodatkowo szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Przy tym stopniu niepełnosprawności istnieje spora szansa na dodatkową, wykwalifikowaną pomoc medyczną.

Jeżeli Pflegegrad został przyznany (obojętnie czy 1 czy 5), należy mu się bezpłatnie pakiet określonych środków pomocowych o wartości 40 euro. Zgodnie z przepisami, w skład bezpłatnego pakietu mogą wchodzić produkty jednorazowego użytku z indeksu czyli: środki dezynfekujące, chłonne podkłady na łózko, odzież ochronna np. rękawiczki jednorazowe, maseczki na usta, jednorazowe fartuszki ochronne czy śliniaczek.

Podstawowy pakiet higieniczny to tylko malutki kawałeczek w finansowaniu środków pomocowych w opiece. Jest wiele innych produktów, które ułatwiają opiekę nad osobami starszymi w ich domach. Warto porozmawiać w tej sprawie z rodziną podopiecznego oraz skontaktować się z kasą chorych (Krankenkasse) lub kasą opiekuńczą (Pflegekasse).

Sprawdź aktualne oferty pracy w opiece w Niemczech: Oferty pracy

Odwiedź nas na Facebooku: Bonviro

Zgoda - przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych 

w wypełnionym przeze mnie formularzu internetowym przez Bonviro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Krucza 16/22 w celu rekrutacji, umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.